Praca
w kilku słowach

W Firmie Skalski ogromny potencjał stanowią nasi Pracownicy dlatego dokładamy starań by tworzyć sprzyjające warunki pracy, atmosferę opartą na współpracy i wzajemnym szacunku. Dbamy o bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników.

Szukamy osób, które dzięki odpowiedniemu przygotowaniu zawodowemu, kwalifikacjom, zaangażowaniu i zapałowi chcą przyczynić się do rozwoju naszej Firmy. W zamian oferujemy możliwość kształtowania własnej drogi zawodowej, zdobywania doświadczeń i osobistego rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie oferowanymi przez nas stanowiskami pracy i przesłanie dokumentów aplikacyjnych (na wybrane stanowisko lub do prowadzonej przez nas bazy danych Kandydatów).

Informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest SKALSKI Sp. z o.o. SP. K, ul. Conrada 39, 31-357 Kraków. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowiska pracy, na podst. Art. 6 ust. 1 pkt. c RODO. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest SKALSKI Sp. z o.o. Sp. K. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte miesiąc po jego zakończeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych, jeśli stwierdza Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zgodne z wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacyjnego.
 
+48 12 297 29 00