Oferta
Grunty inwestycyjne w Bronowicach

      Spółka Skalski z Siedziba w Krakowie dysponuje ziemią w obszarze Bronowic o łącznej powierzchni 3,06 ha. Ziemia uzyskała zgodę na budownictwo komercyjne, wskutek UCHWAŁY NR LV/1525/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bronowice - Rejon Koncentracji Usług''.

      Największą Zaletą wynikającą z zagospodarowania komercyjnego tej przestrzeni, jest z pewnością samo jej położenie oraz planowana budowa linii tramwajowej kończącej się obok tegoż obiektu. Następstwo tych czynników pozytywnie wpłynie na dalsze możliwości rozwojowe działki.
 
Oczekujemy na propozycje spożytkowania tego terenu oraz zachęcamy do zapoznania się z ofertą:
+48 12 297 29 00