Z życia
firmy

Mecenas Kultury Krakowa
Od lat Firma Skalski wspiera kulturę i sztukę oraz działa na rzecz ochrony i rewitalizacji zabytków Miasta Krakowa, za co została nominowana:
Mecenasem Kultury i Krakowa 2005, 2006, 2007.


Zaangażowanie w życie duchowe miasta Krakowa
Firma Skalski była głównym inicjatorem i sponsorem budowy Ołtarza Polowego Trzech Tysiącleci na Skałce w Krakowie. Finansowała m in. Wydanie płyty DVD o Św. Faustynie, była oficjalnym sponsorem wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce w 2002 roku oraz Pielgrzymki Papieża Benedykta XIV do Polski w 2006 roku.  
 
Relikwiarz na Mentorella
W dniu kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II firma Skalski ufundowała relikwiarz na górze Mentorella.

 
Wsparcie przedsięwzięć artystycznych
Firma Skalski wspiera realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w Krakowie. Uczestniczy w wielu aukcjach charytatywnych i dobroczynnych oraz pomaga wielu instytucjom.  
+48 12 297 29 00